Projekt
Utvecklingsprojekt - 203514

MeijänTupa

Keskipisteen Omaishoitajat ry

02.10.2022 - 28.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keskipisteen Omaishoitajat ry on omaishoitajien ja hoidettavien sekä heidän läheistensä edunvalvontaa, virkistystä, tiedottamista, koulutusta, vertais- ym. toimintaa järjestävä yhdistys. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä ja Kärsämäki. Maaliskuussa 2021 päättyneen STEAn rahoittaman OmaisOiva hankkeen aikana omaishoitoperheiltä ja sidosryhmiltä saatujen palautteiden mukaan virikkeelliselle ja sosiaalisuutta tukevalle päivätoiminnalle matalan kynnyksen kohtaamispaikassa on alueellamme tarvetta.Omaishoitajien mukaan heidän päivänsä rytmittyvät hoidettavan ympärille ja oma aika sekä sosiaaliset kanssakäymiset ovat hyvin vähäiset ja joillakin niitä ei ollut lainkaan. Yksinäiset ikäihmiset kokivat turvattomuutta, kun ei ollut omaisia lähipiirissä ja kotihoidon käynnit olivat hyvin lyhytaikaisia ja virikkeitä ei ollut tarjolla. Korona-aika on tuonut paljon yksinäisyyttä ja toimintakyvyn heikentymistä virikkeellisten ja sosiaalisten toimintojen puuttuessa. Tämän myötä uusien tuki- ja toimintamuotojen kehittäminen on vaatinut paljon työtä yhdistyksen vapaaehtoisilta. MeijänTupa -hankeen tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa ikäihmisille, muistisairaille ja omaishoitoperheille palkatun työntekijän ja vapaaehtoisten voimin. Toiminnalla myös mahdollistetaan omaishoitajan virkistys-/asiointimahdollisuus tai halutessaan hän voi osallistua toimintatuokioon yhdessä hoidettavan kanssa. Toiminta toteutetaan alueemme kunnissa siten, että toimintaa on Haapavedellä 3 pv/viikko, Siikalatvalla 1 pv/kk ja Pyhännällä 1 pv/kk.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

203514

Startdatum

02.10.2022

Slutdatum

28.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner