Hanke
Utvecklingsprojekt - 202068

MELLI – Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.11.2022 - 29.09.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

MELLI eli Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa -hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Hankkeessa kehitetään edelleen alueellista ja ylimaakunnallista yhteistyötä luonnontuotealalla sekä luodaan mahdollisuuksia metsien monikäytölle. Hankkeen osatavoitteina on 1) tuoda esille olemassa olevia sekä löytää uusia tapoja hyödyntää luonnontuotteita ja metsää osana yritysten liiketoimintaa, 2) edistää avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä sekä hyödyntämistä osana luonnontuotteiden keruuta ja metsässä tapahtuvaa palvelutoimintaa, 3) innovoida uusia liiketoimintamalleja ja yhteisiä palveluketjuja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja ja 4) testata hankkeessa kehitettyjen uusien tuotteiden, palveluiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden toimintaa käytännössä. Tavoitteena on kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja näin saada aikaiseksi jatkuvuutta hankkeen tavoitteille ja tekemiselle maakunnassa. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa hyödynnetään jatkuvasti karttuvaa tietämystä aiheesta ja luodaan verkostoja ylimaakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202068

Aloituspäivämäärä

30.11.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedelsförädling
hållbar användning av skog
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt