Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 157521

Meltosjärven linnustollinen monimuotoisuus osaksi kylämatkailua

Ylitornion kunta

31.07.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Meltosjärvet ovat Miekojärveen laskevan pienen joen läpivirtausjärviä. Ylitornion Meltosjärven alueen vesistöt ovat linnustoltaan monimuotoisia ja ne ovat yksi Lapin tärkeimpiä lintuvesiä. Meltosjärvet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Hanke on osa kokonaisvaltaista toteutusta, jossa tavoitteena on saattaa Meltosjärven alueen linnustollinen monimuotoisuus matkailijoiden tietoon. Hanke tukee omatoimista matkailua ja monipuolistaa alueella toimivien yritysten mahdollisuutta tarjota matkailijoille kevät-, syksy- ja talvituotteita. Hankkeessa kunnostetaan kaksi lintujen tarkkailuun tarkoitettua lintutornia ja niihin liittyvät muut rakenteet kuten pitkospuut. Toisen lintutornin kunnostustoimissa tullaan huomioimaan esteettömyys. Lintutorneja tullaan hyödyntämään talvimatkailussa revontulimatkojen muodossa paikallisten yrittäjien toimesta. Matkailullisten lähtökohtien lisäksi hanke lisää tietoisuutta Natura 2000 verkostoon kuuluvien vesistöjen ja rantametsien rikkaasta luonnosta ja tarjoaa mahdollisuuden lasten ja nuorten luontokasvatukseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157521

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt