Hanke
Utvecklingsprojekt - 21601

Menesty maidolla

ProAgria Etelä-Savo ry

29.02.2016 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Savon maitotilojen määrä on vähentynyt vajaaseen puoleen ja maidontuotanto 12 % vuodesta 2005. Samanaikaisesti tilakohtainen tuotettu maitomäärä on 1,8-kertaistunut. Vuonna 2014 maidontuotanto lisääntyi 3 % kuten koko maassakin. Tilakohtainen maitomäärä on edelleen 15 % pienempi kuin koko maassa. Laajentavien tilojen suurimmat esteet ovat maatalouspolitiikan epävarmuus, investoinnin riskit, lisäpellon saatavuus ja tuotannon kannattavuus. Hankkeen päätavoitteena on parantaa eteläsavolaisten maitotilayrittäjien kilpailukykyä maidontuotannossa kehittämällä ja tehostamalla tilatason ja talouden johtamista, talouden ja investointien hallintaa, tarkentamalla tilakohtaisia prosesseja tuottavuuden parantamiseksi, (mm. lean-menetelmän avulla) sekä kehittämällä yhteistyön menetelmiä erityisesti rehuntuotannossa. Maitoyrittäjien sekä asiantuntijoiden johtamisosaaminen kehittyy mm. ulkomailla käytettäviin hyviin käytäntöihin paikan päällä perehtymällä. Tavoitteena on myös parantaa yrittäjien osaamista talousriskien hallinnassa, talous- ja kannattavuusongelmien ratkaisuissa ja pitkäjänteisessä varautumisessa muutostilanteisiin, markkinavaihteluihin ja yllättäviin kriiseihin.Koulutuspienryhmien, teemapäivien ja opintomatkojen lisäksi hankkeessa voidaan kerätä ja koostaa tietoa sekä kehittää laskenta- ja arviointityökaluja. Hankkeeseen osallistuvat täyttävät alkuvaiheessa johtamisasioita kartoittavan kyselyn. Helppokäyttöisten uusien laskenta- ja arviotyökalujen rakentaminen on tarpeen. Hankkeessa syntynyt tieto, taito ja kehitetyt työkalut ovat käytettävissä hankkeen jälkeen. Koulutuksen pääteemoina ovat maitotilan kokonaisuu den hallinta, investointien hallinta, tuottavuus ja kilpailukyky sekä maatilojen välinen yhteistyö. Koulutuksen painopiste on maidontuotannon yrityskokonaisuuden hallinta yhdistettynä substanssiosaamisen vahvistamiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-28.2.2019 ja hankkeen totetuttajana on ProAgria Etelä-Savo.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21601

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

husdjursproduktion
jordbruk
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt