Projekt
Utvecklingsprojekt - 15515

Menestysresepti maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.12.2015 - 27.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kohderyhmänä ovat Kanta-Hämeessä maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajat tai yritystoimintaa valmistelevat ammattilaiset. Tavoitteena on heidän toimintaedellytyksiensä parantaminen. Hankkeessa luodaan verkostoja yritysten ja alan muiden toimijoiden välille, haetaan kansainvälisiä toimintamalleja ja hyödynnetään digitaalisuutta palvelujen kehittämisessä. Päätoteuttajana on Suomen Yrittäjäopisto ja osatoteuttajina Ammattiopisto Tavastia sekä Linnan Kehitys Oy. Hankkeella pyritään luomaan käytännönläheisiä kehittämispolkuja maaseudulla toimivien hyvinvointipalvelujen ammatinharjoittajien toiminnan tueksi. Samalla lisääntyy maaseudun elinvoima ja hyvinvointipalvelujen tarjonta vastaa entistä paremmin kuluttajien tarpeita. Hankkeen avulla yritykset voivat verkostoitua ja rakentaa uusia yhteistyömalleja. Yhteistyötä ja digitalisaatiota hyödynnetään uuden yhteistyötoimipisteen markkinoinnissa, yhteisten toimitilojen käytössä, palvelujen kehittämisessä ja käytännönläheisten myyntikonseptien luomisessa. Näin parannetaan uusien yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien toimintamahdollisuuksia. Palvelujen ostaminen tulee yritysten asiakkaille helpommaksi ja yritysten palvelumallit selkeytyvät asiakaslähtöisemmiksi. Yhteisiä konsepteja ideoidaan alueellisissa tiimi-istunnoissa. Uudet palvelut parantavat yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja tarjoavat maaseudun asukkaille asiakaslähtöistä lähipalvelua. Tavoitteena on tunnistaa alueelliset vahvuudet ja kilpailukeinot ja pyrkiä liiketoiminnan kasvuun. Tämän ansiosta työntekijöiden palkkaaminen yrityksiin voisi lähitulevaisuudessa olla mahdollista. Kohderyhmän mahdollisuudet kouluttautua ovat usein rajalliset. Tämä pyritään ratkaisemaan tarjoamalla yrittäjille päivittäistä työtä tukevia, ammattialaan liittyviä koulutuksia, joiden oppeja voi suoraan hyödyntää käytännössä. Yrittäjille järjestetään paikallisten ideailtojen lisäksi yhteensä kolme opintomatkaa, joista kaksi kotimaahan ja yksi ulkomaille (Tanskaan).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15515

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

27.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner