Projekt
Utvecklingsprojekt - 93695

Menestyvä maatilayritys 2 – Välineitä taloudelliseen menestykseen ja henkiseen hyvinvointiin muutostilanteissa

MTK-Varsinais-Suomi ry

15.05.2019 - 30.04.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Menestyvä maatilayritys 2 -hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen tukemalla varsinaisuomalaisia maatalousyrittäjiä muutoksia vaativissa tilanteissa siten, että edellytykset kannattavalle maatalousyrittäjyydelle säilyvät ja vahvistuvat. Vaikeuksissa olevia maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään autetaan yrittäjätapaamisessa sekä muun viestinnän ja yhteistyön kautta. Yrittäjätapaamisessa kartoitetaan mm. talouteen, terveydentilaan, jaksamiseen, perhesuhteisiin ja tulevaisuuden toiveisiin liittyviä asioita ja haetaan yhdessä ratkaisumahdollisuuksia. Yrittäjiä tuetaan yrityksen talouteen ja liiketoiminnassa jo syntyneiden ongelmien ratkomiseen liittyvien suunnitelmien alustavassa luomisessa ja näiden toimeenpanon käynnistämisessä. Yrittäjä ohjataan tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoiden avun ja neuvonta- yms. palveluiden piiriin. Tällaisia neuvontapalveluita ovat esimerkiksi Neuvo 2020 -järjestelmän kautta saatavilla olevat palvelut ja alueella käynnissä olevat muut hankkeet. Kaikkiaan hankkeella tuetaan maatilayrittäjien sopeutumista toimintaympäristön muutokseen, yrittäjyyttä ja siihen liittyvää liiketoiminnan ja henkilöstöresurssien johtamista ja lisätään yrittäjien osaamista. Tämä edistää yrittäjäperheen, yrityksen ja yhteiskunnan tuottavuutta ja taloudellista menestystä. Kesto: 15.5.2019 - 31.12.2021 Avainsanat: maatalous, metsätalous, maatilayritys, yrittäjä, talous, kannattavuus, johtaminen, muutosvalmennus, työkyky, työhyvinvointi, tukijärjestelmä, maaseutu, yhteiskunta

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93695

Startdatum

15.05.2019

Slutdatum

30.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner