Hanke
Utvecklingsprojekt - 29589

MENESTYVÄ MAATILAYRITYS Johtamisvälineitä taloudelliseen menestykseen ja iloa omaan työhön -hanke

MTK-Varsinais-Suomi ry

31.08.2016 - 07.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maatalouspolitiikan muutokset, heikko taloudellinen tilanne, työmäärän kasvu ja epävarmuus tulevaisuudesta luovat maatilayrityksille jatkuvasti kasvavia paineita. Jotta maataloustuotanto Varsinais-Suomessa säilyy ja kasvaa myös tulevaisuudessa, on tuotantoa kehitettävä kunkin tilan omista lähtökohdista. Tietoa tulisi osata hankkia ja hallita jatkuvasti lisää. Työstä on tullut henkisesti ja taloudellisesti raskasta. Maatilayrityksille tarvitaan yritysten taloustilanteen ja henkisten voimavarojen johtamisen tueksi ulkopuolista tukea ja tietotarjontaa, jota nyt ei ole saatavilla. Menestyvä maatilayritys -hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla tuetaan asiantuntija-avulla maatilayritysten kokonaisvaltaista johtamista konkreettisin palveluin tilatasolla. Lisäksi viestitään maatilayritysten taloudelle olennaisista korvaus- ja rahoitusjärjestelmistä. Tavoitteena on yritystoiminnan kriisien ennaltaehkäisy ja jo kriisiytyneiden asioiden hallittu ratkaiseminen tilatasolla. Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan näitä palveluita siten, että ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa. Näkökulma on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen hallinta, taloudellinen tuloksellisuus ja yrittäjäperheen työhyvinvointi. Maatilayrittäjiä ohjataan aktiivisesti hyödyntämään hankkeen muiden yhteistyötahojen palveluita ja tilaisuuksia toteutetaan yhdessä muiden tahojen kanssa. Hankkeen tavoite on edistää Varsinais-Suomen maatilayritysten taloudellista menestystä parantamalla yritysten kokonaisvaltaista johtamista, talouden hallintaa, tietopohjaa sekä työhyvinvointia. Hankkeen laajan tiedotuksen avulla annetaan maatilayrittäjille paranevat valmiudet toimia menestyksekkäästi voimassa olevien säännösten puitteissa. Hankkeella tuetaan Varsinais-Suomen maa- ja metsätalouden ammattimaistuvaa yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Tämä edistää yrittäjäperheen, yrittäjän ja koko Varsinais-Suomen taloudellista menestystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29589

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Riskhantering
djurens välbefinnande
jordbruk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt