Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 91454

Menkijärven metsästysseuran lahtivajan rakentaminen

Menkijärven metsästysseura ry

28.02.2019 - 17.09.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hirvien lahtiliiverin rakentaminen Menkijärven Metsästyseuralle. Rakentamisessa huomioidaan teurastustilojen hygieenisyys ja puhdistettavuus, jätevesien asianmukainen käsittely viemärin umpisäiliön kautta sekä oikean lihan säilytyslämpötilan varmistaminen kylmälaitteiston avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

91454

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

17.09.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner