Projekt
Utvecklingsprojekt - 117196

Merikarhun Kierros

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

29.02.2020 - 10.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kokemäenjoen laakson merellistä kulttuuriperintöä kootaan ja jalostetaan luonto- ja kulttuurimatkailun sisällöksi ja työvälineiksi. Hankkeen tulokset palvelevat jokivarren maaseutualueiden luonto- ja kulttuurimatkailun ohjelmapalvelua ja omatoimista maaseutumatkailua. Hanke palvelee välillisesti myös luonto- ja kulttuurikohteiden suojelua, oppilaitosten ympäristökasvatuksen ohjelmia sekä vahvistaa alueen asukkaiden paikallistuntemusta ja alueellista identiteettiä. Pääkohteina ovat Kokemäenjoen kalastukseen ja kauppamerenkulkuun liittyvät paikat ja tarinat osana alueen suurta ja pitkän ajan jatkunutta ympäristömuutosta. Käsiteltävä aikajänne on yli 4000 vuotta alkaen Tuorsniemen hyljeverkon uppoamisesta ja päätyen Viasvedenlahden viimeisten kalastajien teemahaastatteluihin. Esitettävien tarinakohteiden valinta tapahtuu paikallisten verkostojen avulla ja aidon Merikarhun Kierroksen tehneen maailman meriä seilanneen merikapteenin silmin. Nykyajan matkailijat kaipaavat uusia elämyksellisiä ja tiedollisia retkikohteita. Avukseen he toivovat nykyaikaisia sähköisiä tiedonhankintasovelluksia. Yksi keskeinen työväline on kiinnostavien ja turvallisesti saavutettavien kohteiden digitaalinen karttapalvelu julkisella palvelualustalla ja mobiilikäyttöisenä. Uuden teknologian sovelluksen kehittäminen Selkämeren kansallispuiston ja siihen liittyvän Kokemäenjoen varren lähialueen luonto- ja kulttuurimatkailun sekä ympäristökasvatuksen tueksi on tämän hankkeen haasteena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

117196

Startdatum

29.02.2020

Slutdatum

10.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner