Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 221388

Merivaihdeyksikkö

Tmi Saimaan Kala

07.12.2022 - 10.02.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Merivaihteen investointi, helpottaakseen kalastustyötä. Mahdollistaa imupuppujärjestelmän kalojen tyhjentämiseen troolin ja nuotan perästä. Samantapaisen kytkintyypistä klysytty tarjouksia mutta ei ole muita tarjouksia saatu.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

221388

Startdatum

07.12.2022

Slutdatum

10.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner