Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 298492

Merivalvonnan järjestäminen Pohjanlahdella III

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

14.05.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke vahvistaa kalataloushallinnon valvontaa Pohjanlahdella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

298492

Startdatum

14.05.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.4 Fiskerikontroll och datainsamling

Typ av åtgärd

Fiskerikontroll och datainsamling

Åtgärdens specifierare

Tillsyn

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner