Hanke
Utvecklingsprojekt - 133010

Merta näkyviin – talvikauden kalastusperinne talteen

ProSiika ry

31.08.2020 - 26.10.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Merta näkyviin - talvikauden kalastusperinne talteen -hankkeessa tallennetaan Kukkolankoskella harjoitettavaa nahkiaisen ja mateen pyyntiin liittyvää perinnekulttuuria. Hankkeessa kulttuuria dokumentoidaan niin valokuvan, videon kuin tekstinkin muotoon. Siten edistetään erityislaatuisen aineettoman kulttuuriperinnön suojelua. Tavoitteena on nostaa syys- ja talvikauteen liittyvää kalastusta esiin ja jakaa tietoa siitä hyödyntämällä ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

133010

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

26.10.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
kultur
närproducerad mat
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt