Hanke
Utvecklingsprojekt - 8223

Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kehittäminen alueella (MeTekno)

Nivalan Teollisuuskylä Oy

10.08.2015 - 21.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

SISÄLTÖ: Tarve on tuoda alueen metalli- ja teknologiateollisuutta tunnetuksi nuoriso- ja aikuispuolelle opiskelijoiksi aikoville ja auttaa kohtaamaan teollisuuden tarpeet ja vapaat opiskelupaikat ammattikoulutuksessa. KOHDERYHMÄT: koulutusorganisaatiot, teollisuusyritykset sekä nuoret ja aikuiset, jotka aikovat hakeutua teknologiateollisuuden alalle opiskelemaan. TAVOITTEET: Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden myönteistä kuvaa ja alueen vetovoimaisuutta Nivalan ja sen lähialueella yhteistyössä alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä teollisuusyritysten kanssa. Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden -alan tietoutta ja tunnettuutta ammattiopintoihin hakeutuville nuoriso- ja aikuisopiskelijaryhmille ja sitä kautta välillisesti edistää työllisyyttä. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä alueen metalli- ja teknologiateollisuudenyritysten kanssa ja selvittää heidän rekrytointi- ja osaamistarpeita ja sitä kautta parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta. Toiminnalla edistetään uusien toimintamallien syntymistä koulutusorganisaatioiden ja teollisuusyritysten välille edistämällä yhteistyötä ja verkottumista. Syntynyttä toimintamallia siirretään koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8223

Aloituspäivämäärä

10.08.2015

Loppumispäivämäärä

21.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
nätverk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt