Hanke
Utvecklingsprojekt - 112163

Metalliverkostosta elinvoimaa

Lappeenrannan kaupunki

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on luoda Etelä-Karjalan metalliyritysten keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi ja metallialan tunnettuuden lisäämiseksi alueelle yrityslähtöisesti toimiva yhteistyöverkosto. Alueen yritysten tunnettavuutta ja vahvuuksia halutaan nostaa esille paikallisesti, kansallisella tasolla sekä ulkomailla. Tarkoituksena on kirkastaa ja uudistaa metallialan brändiä ja tuoda sen vahvuuksia esille, sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja krooniseen osaajapulaan. Hankkeen toimenpiteinä käynnistetään ja konseptoidaan verkosto ja luodaan yhteiset toimintatavat. Lisäksi luodaan verkostolle oma brändi ja valitaan käyttöön sopiva yhteistyöalusta yhteisille toimenpiteille. Hankkeen aikana yhteistyötä tiivistetään säännöllisillä verkostokokouksilla ja tutustumisvierailuilla verkoston yrityksiin. Tavoitteena on luoda verkostosta kaikille avoin ja pysyvä toimintamalli. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on alueella toimivat metalliyritykset. Verkosto on kaikille avoin, myös toimialarajojen ulkopuolelle, mutta keskittyy pääasiassa metalliteollisuuden toimialalle. Välilliset kohderyhmät ovat alan tulevaisuuden opiskelijat sekä paikalliset teollisuuden alihankkijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112163

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
nätverk
ungdomar
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt