Projekt
Utvecklingsprojekt - 200833

Metanointi maatilalla – Maatilan biokaasutuotannon kannattavuuden parantaminen skaalaamalla in situ -metanointi pilotilta maatilamittakaavaan

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke edistää Maaseuturahaston elpymisvarojen tavoitteiden mukaista vihreää taloutta. Hankkeessa tutkitaan metanoinnin vaikutusta erityisesti keskikokoisen kokoluokan maatilan biokaasutuotannon kannattavuuteen. Metanoinnin vaikutusta tilan kannattavuuteen arvioidaan taloudellisilla laskelmilla käyttäen laskentamalleissa erilaisia teknologisia ratkaisuja, erilaisia tiloja ja erilaisia taloudellisia reunaehtoja, kuten energian hintoja ja rakentamiskustannuksia. Hanke pilotoi in situ -metanointia, jolta pohjalta metanointia skaalataan maatilamittakaavan biokaasulaitokseen. Tavoitteena on rakentaa yhdelle tilalle rinnakkaisena investointihankkeena biokaasulaitos metanointijärjestelmineen. Hankkeessa päivitetään jo olemassa biokaasupilotlaitteisto lanta-rehu-seokselle sopivaksi, optimoidaan mädätysparametrit ja kehitetään mädätyksen ohjausta. Pilotille rakennetaan laitteisto sähkön tuotantoon in situ -metanoinnissa käytettävän vedyn valmistamiseen käytettävää elektrolyysilaitteistoa varten. Hankkeen viestinnällä tavoitellaan vaikuttavuutta levittämällä tietoa in situ -metanoinnin taloudellisista vaikutuksista. Viestinnän keinoin laajennetaan verkostoa tavoitteena tavoittaa biokaasuinvestoinnista kiinnostuneita tiloja. Lisäksi biokaasuun sijoittavia tahoja kutsutaan osallistumaan ja tutustumaan mahdollisiin investointikohteisiin. Hanke toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2024. Innovaatioryhmässä toimivat Paavolan Maitotila, BGCNordic Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (Jamk). Jamk on hankkeen päätoteuttaja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Projektnummer

200833

Startdatum

31.08.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner