Projekt
Utvecklingsprojekt - 46775

METKA KEMINMAA – Maisemareitit Elinkeinojen ja Toimeentulon Kehittämisen Apuna

Keminmaan kunta

01.10.2017 - 10.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella tuetaan maaseudun ja kylien elinvoimaisuusuuden, elinkeinojen ja palveluiden kehittämistä. Toteutettavat toimet auttavat Keminmaan näkyvyyttä maisemallisena, matkailijoita ja kuntalaisia palvelevana kuntana. Yksittäiset asukkaat, yritykset ja alueen yhdistykset saavat lisää ansaintamahdollisuuksia, maaseutu pysyy elävänä. Hankkeessa suunnitellaan toimia joilla saadaan kylille näkyvyyttä, saavutettavuutta ja tunnettavuutta sekä tuetaan matkailukohteiden ja tapahtumien saamista alueelle. Alueille tehdään erillinen suunnitelma yritysten, kylien ja reittien merkinnöistäLisäksi luodaan suunnitelma koko kunnan alueelle teemallista reiteistä, joiden varrelle ideoidaan tuotteita, matkailupalveluita- ja kohteita.Hankkeella pyritään löytämään alueelta matkailua tukevia palveluita kuten esim. kotimajoitusyrittäjiä ja ohjelmapalveluntuottajia ja sitä kautta saadaan kylien, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä aktivoitua. Reittien markkinointia tehdään verkkosivujen kautta. Alueille tehdään erillinen suunnitelma yritysten, kylien ja reittien merkinnöistä sekä kylämatkailua tukeva maisemanhoitosuunnitelma, jotka toteutetaan myöhemmin haettavassa investointihankkeessa. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

46775

Startdatum

01.10.2017

Slutdatum

10.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner