Hanke
Utvecklingsprojekt - 8434

Metod & Verktyg för lättare administration -för åboländska föreningar

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

31.05.2015 - 05.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Föreningar i Åboland behöver hjälp och FSU vill nu hjälpa dem. Genom att arbeta fram ett verktyg som hjälper föreningar att uppnå en hållbar utveckling blir väsentligt för deras existens. God administration är viktigt för en fungerande verksamhet och verktyget kommer att underlätta att uppnå detta. Verktyget skall fungera oberoende om föreningarna använder sig av molntjänster, externa håddiskar, privata datorer eller något annat medie. Projektet skall med andra ord resultera i en ¿nerladdningsbar onlineversion¿ samt en fysisk manual till föreningarna. Den ¿nerladdningsbara onlineversionen¿ skall vid projektets slut finnas tillgänglig på foreningsresursen.fi, samt på FSU:s och förbundens hemsidor som hör till målgruppen. Den tryckta versionen delas ut till alla föreningar i målgruppen samt till förbunden. Projektet förverkligas i samarbete med Marthaförbundet, Finlands Svenska Idrott, Förbundet Hem och Skola i Finland, Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska 4H, Svenska Pensionärsförbundet, Finlands Svenska Sång- och Musikförbund samt Åbolands Ungdomsförbund. Målgruppen för projektet är medlemsföreningarna till de ovan nämnda förbunden i Åboland.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8434

Aloituspäivämäärä

31.05.2015

Loppumispäivämäärä

05.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt