Projekt
Utvecklingsprojekt - 103369

Metsäbiotalous kasvuun

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2019 - 16.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista, niin että maaseudun asukkaiden hyvinvointi paranee tulojen, työllisyyden, yritystoiminnan sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kautta. Metsien tuotantoa suunnataan korkea-arvoisiin tuotteisiin sekä tuottamaan myös entistä enemmän aineettomia arvoja. Metsien hiilensidontaa kasvatetaan lisäämällä metsien kasvua ja metsäpinta-alaa. Alatavoitteina on lisätä 1) Metsien kasvua ja hiilensidontaa sekä erilaisten metsistä saatavien puutuotteiden käyttöä 2) Puurakentamista ja 3) Metsien hyvinvointivaikutuksia ja luonnontuotteiden keruuta. Hanke lisää alueen asukkaiden tietoa metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen merkityksestä aluetaloudessa. Luonnontuotteiden keruuta voidaan yhdistää taimikonhoitoon ja siten saavuttaa säästöjä kustannuksissa. Hanke luo myös verkostoja metsänomistajien, yritysten ja asukkaiden välille esimerkiksi luonnontuotteiden keruussa, matkailussa ja puutuotteiden valmistuksessa. Hankkeen tuloksena on 15 kpl tiedotustilaisuutta tai retkeilyä ja työpajaa. Tilaisuuksiin osallistuu 500 henkilöä. Hanke toimii yhteistyössä 15 yrityksen kanssa. Julkaistaan 7 lehtijuttua. Toteuttamistapana on pääosin tiedotustilaisuudet, joiden otsikointa ovat: 1. Ilmastokestävä metsätalous 2. Puurakentaminen ja uudet puutuotteet 3. Metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä luonnontuotteet Lisäksi hankkeen aikana voidaan hankebudjetin sallimissa rajoissa nostaa esiin jokin uusi, ajankohtainen aihealue. Suomen metsäkeskus toteuttaa hankkeen LEADER-ryhmien Varsin Hyvä, Ravakka ja Pyhäjärviseutu alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

103369

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

16.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner