Projekt
Utvecklingsprojekt - 22473

Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2016 - 14.04.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Uudet biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa edellyttävät puunkorjuun voimakasta lisäämistä myös Pirkanmaalla. Pirkanmaan uusimman metsäohjelman mukaan maakunnan hakkuita voidaan lisätä miljoonalla kuutiolla. Kestävä lisääminen edellyttää kuitenkin panostusta mm. talousmetsien luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun. Myös kaavoituksen ja metsien talouskäytön välisiä ristiriitoja pitää pyrkiä vähentämään ja kehittää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Varsinkin kunnostusojitukset mutta joltain osin myös maanmuokkaus ja lannoitus kuormittavat vesistöjä, sekä joltain osin harvinaisten lajien häviämiseen ja myös joidenkin metsälajien taantumiseen. Oikeilla menetelmillä ja pienillä panostuksilla pystytään vaikuttamaan vesiensuojeluun ja samalla lajien kannalta positiiviseen kehitykseen. Myös metsien sertifiointi edellyttää metsien monimuotoisuudesta ja vesistöistä huolehtimista ja vuotuisissa tarkastuksissa korjaavina toimenpiteinä ehdotetaan Pirkanmaalla mm. neuvontaa vesistöhaittojen vähentämisestä, kohderyhmänä korjuuyrittäjät ja maanmuokkausurakoitsijat sekä metsäalan toimijat. Myös vesiensuojelun erilaisia uuden teknologian sähköisiä hallintatyökaluja tulee kehittää. Hankkeessa järjestetään runsaasti info ¿tilaisuuksia, seminaareja, neuvontaa ja maastoretkeilyjä muun muassa metsätalouden vesiensuojelusta, talousmetsien luonnonhoidosta, tuhkalannoituksesta, riistanhoidosta ja metsätalouden huomioimisesta kaavoituksessa. Lisäksi hanke tiedottaa aktiivisesti erilaisista hankkeen teemoista. Hankkeen tavoitteena on järjestää kolmen vuoden aikana yhteensä 91 tilaisuutta. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteinen osanottajatavoite on 1700 henkilöä. Monimuotoinen talousmetsien luonnonhoito, kaavoituksen kehittäminen ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen mahdollistavat Pirkanmaalla kestävän puuntuotannon.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22473

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

14.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner