Projekt
Utvecklingsprojekt - 49013

Metsäinen innostaa (metsä inno)

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.01.2018 - 23.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsäinen innostaa (Metsä inno) -hankkeella innostetaan metsänomistajia sekä lapsia ja nuoria astumaan älylaitteita ja digitalisaatiota hyödyntäen yhä syvemmälle metsiin ja metsätalouteen. Hankkeen taustalla on tarve etsiä ja löytää metsänomistajien henkilökohtainen ääni ja nostaa se kuuluviin, digitalisaatiota hyödyntäen, metsien käyttöön ja hoitoon liittyvien, valtakunnallisten tavoitteiden ja tarpeiden keskellä. Hankkeen taustalla ovat myös lasten ja nuorten tarpeet: heidän innostaminen tarttumaan luonnonvara-alan mahdollisuuksiin tarvitsee toimenpiteitä. Lasten ja nuorten asennekasvatus yrittäjämäisiksi ja rohkeiksi omien ideoiden eteenpäin viejiksi vaatii kehittämistoimenpiteitä sekä ala- ja yläkoululaisten että 2. asteen opiskelijoille suunnattuihin toimintamalleihin. Hankkeella jatketaan metsäisen digitalisaation eteenpäin viemistä Lapissa, Mobiilisti metsään -hankkeessa tehdyn työn pohjalta. Hankkeessa luodaan metsänomistajille mobiilityökalu oman, henkilökohtaisen metsänomistajuuden löytämiseksi ja sen eteenpäin viemiseksi tietoisen ja kestävän metsän hoidon ja käytön muodossa. Työkalu viedään käytäntöön sekä metsänomistajille että metsäammattilaisille eri puolilla Lappia toteutettavien iltojen avulla. Lapsia ja nuoria innostetaan hankkeessa innovaatiokerhojen, metsäisen visan ja Metsäreportterin muodossa. Hanke hyödyntää kehittämisen pohjana jo olemassa olevia toimintamalleja lasten ja nuorten innostamisessa. Hankkeen toteutus pohjautuu jo olemassa olevaan, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kehittämään Metsäinen-mobiilisovellukseen ja sen hyödyntämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49013

Startdatum

31.01.2018

Slutdatum

23.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner