Projekt
Utvecklingsprojekt - 16626

Metsäkaari – kehittyvä metsanomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 23.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on: 1. Vauhdittaa kuolinpesien purkamista 2. Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta 3. Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä 4. Edistää metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäista metsänomistusta 5. Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää Hankkeen välillisenä tavoitteena on turvata teollisuuden puunsaantia sekä parantaa metsänhoidon tasoa. Lisääntyvät hakkuut ja metsäpalvelujen kysyntä tuovat työtä ja toimeentuloa maaseudulle. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat omistusjärjestelyjä harkitsevat kuolinpesät sekä yhteismetsän perustamista tai siihen liittymistä harkitsevat metsänomistajat. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat hankealueen metsäalan toimijat (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät, Otso metsäpalvelut, Suomen metsäkeskus, metsä- ja maatalousalan oppilaitokset jne) sekä muut metsien omistusjärjestelyjä toteuttavat (pankit, kiinteistönvälittäjät, asianajotoimistot, Pro Agria) ja erilaiset metsänomistuksen kanssa tekemisissä olevat muut tahot (Maanmittauslaitos, verohallinto, vakuutusyhtiöt, Mela, maistraatit, edunvalvojat jne). Hankkeen oleellisin toimenpide on järjestää info -tilaisuuksia. Hankkeen tavoitteena on järjestää kahden vuoden aikana yhteensä 39 tiedotustilaisuutta ja 2 messutapahtumaa eli yhteensä 41 eri tilaisuutta. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteinen osanottajatavoite on 1 750 henkilöä. Hankkeessa kokeillaan uusia toimintatapoja tiedonvälitykseen liittyen. Esimerkiksi annetaan vertaisneuvontaa, jossa kolme sukupolvenvaihdosta suunnittelevaa perhettä kokoontuu kolme kertaa ja kukin on vuorollaan koollekutsujana. Hankehenkilö toimii tapahtuman tuki- ja asiantuntijahenkilönä. Viestintää ja neuvontaa tehdään myös sähköisiä verkkoja hyödyntämällä: osa infotilaisuuksista videoidaan, jolloin niitä voi seurata koneelta. Myös erilaiset sosiaalisen median oppimisryhmiä (esim. Facebook) hyödynnetään tiedonvälityk

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16626

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

23.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner