Projekt
Utvecklingsprojekt - 168301

Metsänpeitto – Green Deal Kymenlaakso

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry

31.07.2021 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsänpeitto-Green Deal Kymenlaakso hanke keskittyy Euroopan Green Deal-sopimuksen mukaisesti estämään metsäkatoa ja siten hillitsemään ilmastonmuutosta Kymenlaakson alueella. Hankkeen kokemuksia ja menetelmiä on mahdollisuus hyödyntää myös muualla Suomessa. Hankkeessa pyritään konkretiaan selvittämällä metsitettävissä olevia metsätalouden ulkopuolisia alueita Kymenlaaksossa, tekemällä niille metsityssuunnitelmia ja tilastoimalla metsitetyksi saatujen alueiden määrä. Selvitystyössä hyödynnetään mm.valtakunnallisen metsityshankkeen kartta-aineistoa, jalostaen sitä eteenpäin, muita puusto- ja kartta-aineistoja, paikallistuntemusta ja metsäasiantuntemusta. Hankkeesta vastaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ja hanke toteutetaan 1.8.2021-31.5.2023 välisenä aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

168301

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner