Hanke
Utvecklingsprojekt - 168301

Metsänpeitto – Green Deal Kymenlaakso

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry

31.07.2021 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Metsänpeitto-Green Deal Kymenlaakso hanke keskittyy Euroopan Green Deal-sopimuksen mukaisesti estämään metsäkatoa ja siten hillitsemään ilmastonmuutosta Kymenlaakson alueella. Hankkeen kokemuksia ja menetelmiä on mahdollisuus hyödyntää myös muualla Suomessa. Hankkeessa pyritään konkretiaan selvittämällä metsitettävissä olevia metsätalouden ulkopuolisia alueita Kymenlaaksossa, tekemällä niille metsityssuunnitelmia ja tilastoimalla metsitetyksi saatujen alueiden määrä. Selvitystyössä hyödynnetään mm.valtakunnallisen metsityshankkeen kartta-aineistoa, jalostaen sitä eteenpäin, muita puusto- ja kartta-aineistoja, paikallistuntemusta ja metsäasiantuntemusta. Hankkeesta vastaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ja hanke toteutetaan 1.8.2021-31.5.2023 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

168301

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog
klimatförändring
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt