Hanke
Utvecklingsprojekt - 17469

Metsäpelit – huvia ja hyötyä metsästä

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry

31.12.2015 - 23.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomalaista metsää ei ole vielä pitkälle tuotteistettu metsätiedon jakamisen osalta. Suomalaiset lapset ja nuoret aikuiset etääntyvät luonnosta ja metsästä. Metsä on kuitenkin tärkeä työllistäjä ja raaka-ainevara, joten ihmisten tietämystä ja metsäsuhdetta pitää vaalia. Tässä hankkeessa metsien käyttöä esitellään eri kohderyhmille pelillistämisen ja erilaisten tavanomaisten metsänhoitotoimien kautta. Hankkeessa perustetaan kiinteitä metsätaitoratoja, joihin yhdistetään metsän pelillistäminen erilaisten luontoaktiviteettien kautta. Peliratoja testataan koululaisilla ja samalla jaetaan rautaisannos metsätietoa. Peliä voidaan pelata suunnistamalla, geokätköilemällä, polkujuoksulla ja esim. kiipeilemällä siirtolohkareilla. Peli rakentuu kiinteiden metsätaitoratojen ympärille. Metsäradalla hyödynnetään digitekniikkaa, esim. QR-koodeja ja mobiiliteknologiaa. Lisäksi tehdään metsätaito-opas, joka julkaistaan internet-sivuilla. Kokonaisuudessa hankkeessa on tarkoitus kehittää metsäisiä tuotepaketteja matkailijoille, yrityksille ja koululaisille. Palvelupaketeille kartoitetaan yhteistyökumppanit muun kuin metsäisen toiminnan osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen peruskoulun oppilaat ja opettajat: alakouluista painopiste on 5-6-luokkalaisissa sekä yläkoululaiset. Myöhemmässä vaiheessa testaaminen muutamalle tykyryhmälle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17469

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

23.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

hållbar användning av skog
miljö
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt