Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 100647

Metsäpirtti keskellä kylää kehittyy

Komun-Rannan Metsästäjät r.y.

01.06.2019 - 30.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa rakennetaan olemassa olevan vanhanaikaisen ja huonokuntoisen wc-/varastorakennuksen tilalle uusi vastaava rakennus, johon tulee uudet lämpöeristetyt kompostikäymälät (voidaan tarvittaessa pitää lämpimänä). Myös uuden keittiön varustusta kohennetaan uunilla. Samalla rakennetaan nk. "logistiikkaväylä" (tasataan raakamaa, pohjustetaan murskeella ja pinnoitetaan kivituhkalla keittiöltä metsäpirtin takaovelle johtava kulkutie) pihavalaistuksineen helpottamaan ruokien siirtämistä keittiöltä metsäpirtille. Logistiikkaväylä tarvitaan, ettei tarvitse kuljettaa ruokia metsäpirtin etuoven kautta yleisötilan läpi metsäpirtin pikkukeittiölle, vaan ruoat siirretään metsäpirtin takaoven kautta suoraan jakelupisteeseen. Hankkeessa kunnostetaan myös kiinteistön rakennuksia mm. asentamalla sadevesijärjestelmä keittiörakennukseen, sekä lisäämällä patolevy keittiörakennuksen sokkeliin ja uusimalla metsäpirtin vesikatto, mikä on kunnostuksen tarpeessa (osin paikattu). Hankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi Metsäpirtille kunnolliset wc tilat, keittiön toimivuus paremmaksi, keittiön ja Metsäpirtin välisen "logistiikkaväylän" toimivuus sekä rakennusten kunto paremmaksi. Metsäpirtti on tarkoitettu metsästysseuran, kyläläisten ja muidenkin sellaista kokoontumispaikkaa tarvitsevien tahojen käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

100647

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

30.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner