Hanke
Utvecklingsprojekt - 75420

Metsästä monituotebisnestä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi. Hankkeessa myös ideoidaan metsänomistajille puuntuotannon ja luonnontuotteiden tuottamisen yhdistämisessä tarvittavia suunnitteluvälineitä ja toimintatapoja. Hankkeessa kuvataan metsänomistajien, luonnontuotekerääjien ja luonnontuoteyrittäjien käytännön toimintamalleja eri luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn järjestämisestä sekä luontopalveluyrittäjien ja yritysten yhteistyöstä. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-yhdistys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75420

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog
naturprodukter
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt