Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 47908

Metsästysmajan rakentaminen

Nerkoon Metsästäjät r.y.

24.05.2017 - 29.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoitus on kehittää Nerkoon Metsästäjät ry:n toimintaa rakentamalla uusi metsästysmaja, joka toimii kokous-, koulutus- ja harrastustiloina. Seuran vanha maja on rakennettu vuonna 1971 siirtohirsistä ja se ei täytä nykyajan vaatimuksia kokonsa ja varustelunsa puolesta. Sitä voidaan tulavaisuudessa käyttää varasto- ja väliaikaisina majoitustiloina. Seuran nuorisotoiminta on aktiivista ja uudet nykyaikaiset tilat mahdollistavat erilaisten nuorisoleirien ja koulutusten järjestämisen. Asianmukaiset tilat mahdollistavat myös koirien kansallisten käyttökokeiden ja näyttelyiden toteuttamisen. Valtaosa seuran jäsenistä asuu Kihniön ulkopuolella ja rakennukseen tulevat majoitustilat vähentävät turhaa edestakaisin ajoa harrastuspaikan ja asuinpaikan välillä. Seuran toiminta keskittyy Niskoksen kylän ympäristöön, jossa toimii Niskoksen ja Asemanseudun kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen toimitilat ovat käyttökelvottomat. Toteutuessaan hanke tarjoaa kyläläisille asianmukaiset kokoontumis- ja juhlatilat. Uuden majan läheisyydessä sijaitsevaa seuran ampumarataa on lähivuosina tarkoitus kehittää voimakkaasti ja tämä osaltaan kasvattaa tarvetta asianmukaisille kokoontumis- ja kilpailukeskustiloille, joita uusi maja tulisi palvelemaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

47908

Startdatum

24.05.2017

Slutdatum

29.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner