Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 27541

Metsästysmajasta Oravivaaran kylätaloksi

Oravivaaran metsästys r.y.

30.04.2016 - 22.10.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hyrynsalmen Oravivaaran kylän vakituinen asukasmäärä n. 40 joka kesäaikana kesäasuntojen myötä tuplaantuu. Oravivaaran metsästys ry. on vireä lähes 50- vuotias metsästysseura joka omistaa metsästysmajan Oravivaaran kylässä osoitteessa Vanhatie 83B 89400 Hyrynsalmi. Maja on hirsirakenteinen, aikoinaan toiminut Hyrynsalmen keskustassa talousrakennuksena, josta se on seuran toimesta siirretty Oravivaaralle. Maja on ollut metsästysseuran tapahtumien kuten hirvipeijaisten pitopaikka, se on toiminut vuosittain valtakunnallisten ajokoira ja hirvihaukkukokeiden tukikohtana. Lisäksi maja on ollut kyläläisille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa kokoontumispaikkana. Vastaava tilaa ei ole käytettävissä Oravivaaran kylässä eikä lähikylissä. Majan ahtaudesta johtuen, Oravivaran metsästys ry. on päättänyt majan tilojen laajentamisesta nykyisiä tiloja muuttamalla. Pääasialliset rakennustoimenpiteet ovat: - Avokuistin n. 20 m2 muutos lämpimäksi huonetilaksi - Rakennusksessa olevien sauna- ja pukutilojen muutos yhdeksi lämpimäksi tilaksi n. 13 m2 - Jätevesien käsittelyn ajanmukaistaminen (toteutetaan omalla kustannuksella) - Rakennuksen huoltomaalaukset ja kunnostukset Näillä toimenpiteillä hankkeella saavutetaan: - Majan käytön monipuolistaminen eri tapahtumiin, synnyttää uutta aktivisuutta kyläyhteisön sisällä ja naapurikylien kesken. - Palvelemaan laajemman käyttäjäryhmän tarpeita - Luodaan edellytykset nykyisten tapahtumien jatkuvuudelle ja parantamiselle - Jätevesien käsittelyllä parannetaan ympäristön tilaa (toteutetaan omalla kustannuksella).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

27541

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

22.10.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt