Projekt
Utvecklingsprojekt - 16804

Metsät aktiivisiin käsiin – Skogen i aktiva händer

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 11.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsät aktiivisiin käsiin -tiedonvälityshankkeen tavoitteina ovat seuraavat asiat Pohjanmaalla ja Uudellamaalla: 1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäista metsänomistusta 2. Alentaa metsänomistajien keski-ikää lisäämällä elinaikana tehtäviä metsätilan sukupolvenvaihdoksia 3. Kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa 4. Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää 5. Vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta 6. Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä 7. Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta Hankkeen tavoitteena on järjestää kolmen vuoden aikana yhteensä 71 tiedotustilaisuutta ja 3 messutapahtumaa eli yhteensä 74 erilaista tapahtumaa. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osanottajatavoite on 2 500 henkilöä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsätilojen omistusjärjestelyjä harkitsevat metsänomistajat. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat yhteismetsät ja hankealueen metsäalan toimijat sekä muut metsien omistusjärjestelyjä toteuttavat ja erilaiset metsänomistuksen kanssa tekemisissä olevat muut tahot. Hanke toteutetaan tiedonvälityshankkeena kaksikielisenä, ruotsiksi ja suomeksi. Projektet är ett informationsförmedlingsprojekt som genomförs på två språk, svenska och finska.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16804

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

11.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner