Hanke
Utvecklingsprojekt - 35497

Metsätalous ja kaavoitus – Skogsbruk och planläggning

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2017 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinojen toiminta-edellytyksiä lisäämällä maankäytön suunnittelijoiden, kuntien ja metsätalouden toimijoiden sekä metsänomistajien yhteistyötä ja osaamista sekä jakaa tietoa maankäyttöön ja metsäelinkeinojen toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Hanke toteutetaan ruotsin ja suomen kielellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35497

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt