Hanke
Utvecklingsprojekt - 164096

Metsävoimaa järjestötoimintaan

Green Care Finland ry

30.04.2021 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kolmannen sektorin merkitys alueelliselle toiminnalle sekä alueiden asukkaiden hyvinvoinnille on suuri. Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke aktivoi ja tukee Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen järjestötoimijoita (erityisesti sote-kentällä toimivia) hyödyntämään tavoitteellisemmin alueensa metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan sekä yksin että yhdessä muiden alueen järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeessa kootaan ja esitellään metsäympäristössä jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja, mutta erityisesti haetaan uusia ideoita ja malleja Walesissa jo pitkään metsäympäristötoimintoja tuottavalta Small Woods -järjestöltä. Luonnolla ja metsillä on tutkitusti vaikutusta hyvinvointiimme. Esimerkiksi elvyttäväksi koettu maisema vapauttaa aivojen toiminnanohjausverkoston lepotilaan. Lepotilaverkoston aktivoitumisen myötä mm. kognitiivinen suorituskykymme paranee ja mahdollistaa ns. flow-tilan syntymistä jatkuvan ärsyketulvan vähentymisen myötä. Lisäksi myönteiset luontokokemukset sekä erityisesti säännöllinen luontoaltistus tukee vastustuskykyämme, luovuuttamme, tarkkaavaisuuttamme ja vähentää kielteisiä ajatuksia. Hanke esittelee, mutta myös hienosäätää Liiverin alueen järjestötoimijoille sopivia erilaisia metsäpainotteisia Green Care -harjoitteita. Lisäksi hanke kannustaa alueen järjestötoimijoita yhdessä kehittämään ja tuottamaan säännöllisesti lähimetsissä tuotettuja hyvinvointia ja elpymistä tavoitteellisesti edistäviä metsäharjoitteita osana toimintaansa. Green Care -mallilla tuotettujen toimintojen fyysisten, sosiaalisten ja/tai psyykkisten hyvinvointivaikutusten lisäksi menetelmät nostavat esille osallisuuden työkaluja, yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä erityisesi yhteyttä lähiluontoon. Nämä yhdistettynä tukevat myös monen järjestön tavoitetta – asukkaiden hyvinvointia sekä yhteyttä omaan kotiseutuun ja sen asukkaisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

164096

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
green care
hållbar användning av skog
nätverk
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt