Projekt
Utvecklingsprojekt - 164096

Metsävoimaa järjestötoimintaan

Green Care Finland ry

01.05.2021 - 14.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kolmannen sektorin merkitys alueelliselle toiminnalle sekä alueiden asukkaiden hyvinvoinnille on suuri. Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke aktivoi ja tukee Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen järjestötoimijoita (erityisesti sote-kentällä toimivia) hyödyntämään tavoitteellisemmin alueensa metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan sekä yksin että yhdessä muiden alueen järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeessa kootaan ja esitellään metsäympäristössä jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja, mutta erityisesti haetaan uusia ideoita ja malleja Walesissa jo pitkään metsäympäristötoimintoja tuottavalta Small Woods -järjestöltä. Luonnolla ja metsillä on tutkitusti vaikutusta hyvinvointiimme. Esimerkiksi elvyttäväksi koettu maisema vapauttaa aivojen toiminnanohjausverkoston lepotilaan. Lepotilaverkoston aktivoitumisen myötä mm. kognitiivinen suorituskykymme paranee ja mahdollistaa ns. flow-tilan syntymistä jatkuvan ärsyketulvan vähentymisen myötä. Lisäksi myönteiset luontokokemukset sekä erityisesti säännöllinen luontoaltistus tukee vastustuskykyämme, luovuuttamme, tarkkaavaisuuttamme ja vähentää kielteisiä ajatuksia. Hanke esittelee, mutta myös hienosäätää Liiverin alueen järjestötoimijoille sopivia erilaisia metsäpainotteisia Green Care -harjoitteita. Lisäksi hanke kannustaa alueen järjestötoimijoita yhdessä kehittämään ja tuottamaan säännöllisesti lähimetsissä tuotettuja hyvinvointia ja elpymistä tavoitteellisesti edistäviä metsäharjoitteita osana toimintaansa. Green Care -mallilla tuotettujen toimintojen fyysisten, sosiaalisten ja/tai psyykkisten hyvinvointivaikutusten lisäksi menetelmät nostavat esille osallisuuden työkaluja, yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä erityisesi yhteyttä lähiluontoon. Nämä yhdistettynä tukevat myös monen järjestön tavoitetta – asukkaiden hyvinvointia sekä yhteyttä omaan kotiseutuun ja sen asukkaisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

164096

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

14.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner