Projekt
Utvecklingsprojekt - 179813

Metsiemme salaisuuksia

ÄHTÄRIN ZOO RESORT Oy

03.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsiemme salaisuuksia: Luonnontuntemuksen syventämistä, tarinankerronnan taitoa, ja näkökulmia ulkoilureiteille. Luonnontuntemuksen syventämistä: Hankkeen tarkoituksena on, yleishyödyllisen hankkeen myötä, edistää alueen yleisten ulkoilureittien ja -kohteiden varrella sijaitseviin metsiin, ja myös metsiin yleisesti, liittyvää luonnontuntemuksen syventämistä, ja edistää metsiin liittyvää tietämystä. Yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa valitaan maastokohteet, joihin toteutetaan kaikille avoimet, asiantuntijoiden ohjaamat luontoretket. Yhteensä toteutetaan 3-5 luontoretkeä. Luontoretket ovat samalla yhteisiä "aineistonkeruuretkiä", jotka dokumentoidaan: luontohavainnot, ja kohteisiin liittyvät faktatiedot ja tarinat otetaan talteen. Luontoretket pyritään toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Tarinankerronnan taitoa: koottujen tietojen pohjalta työstetään työpajapäivinä, eri tahoilla tehtävän luonto-ja ympäristökasvatuksen, sekä omatoimisen ja ohjatun luontoretkeilyn elävöittämiseksi sopivia tarinoita, joiden myötä kohteen tietosisältö tulee esiin kiinnostavalla ja mieleen jäävällä tavalla. Näkökulmaa: Keskeistä on myös se, että tuodaan esiin eri näkökulmia, huomioiden kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Esimerkkejä eri näkökulmista ovat: metsäluonnon suojelu, metsien talouskäyttö, sekä metsiin liittyvät terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Erityisesti huomioidaan se, että näkökulmat saattavat olla keskenään ristiriitaisia. Tällä hankkeella ei tarvitse näitä ristiriitoja ratkaista, mutta niiden olemassaolo tiedostetaan. Tarinankerronnan taitoa ja näkökulmia työstetään sisätiloissa pidettävissä työpajoissa, joita pidetään 1-4 hankeaikana. Hankkeen avulla tuotetaan materiaalia, joka havainnollistaa ulkoilureittien metsiin liitettävien ilmiöiden avulla kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia, luonto- ja ympäristökasvatuksen tueksi. Hanke edistää yleistä luonto-osaamisen tasoa, elinikäistä oppimista ja yleissivistystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

179813

Startdatum

03.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner