Projekt
Utvecklingsprojekt - 150900

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS)

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

31.12.2020 - 13.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matkailutoimialaan kohdistuu runsaasti painetta pienentää sen hiilijalanjälkeä. Maa- ja metsätalousyrityksillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uudenlaista luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa. Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Avoimuus ja luotettavuus on oltava toiminnan ja viestinnän ytimessä, jotta toiminnalle saadaan laaja hyväksyttävyys. Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen tavoitteena on selvittää Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kompensaatiomalleja. Näiden mallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun vuoksi välttämätöntä matkailusektorille, ja niiden avulla voidaan myös kehittää maaseudun elinvoimaa. Pitkällä tähtäimellä kotimaisia vaihtoehtoja tarjoava hiilikompensaatiokauppa tulee olemaan kilpailu- ja imagoetu kohdealueille. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin: TP1 Esiselvitys, TP2 Kompensaatiomallien arviointi, TP3 Tiedonkeruu matkailijoilta ja yrityksiltä, ja TP4 Paikallisen kompensointimallin suunnittelu. Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä 1.1.2021 - 31.12.2022. Toteuttajina ovat Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto, ja lisäksi tehdään yhteistyötä Pudasjärven Kehityksen, matkailuyhdistysten, puutoimialayhdistyksen (Northern Forest & Wood ry), Metsäkeskuksen sekä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen varsinainen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven/ Syötteen matkailuyrittäjät, yksityiset metsätalouden harjoittajat sekä kohdealueen muiden toimialojen yritykset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

150900

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

13.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner