Hanke
Utvecklingsprojekt - 179911

Metsitystaito

Luonnonvarakeskus

28.02.2022 - 27.02.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomen asettama hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä vaatii hiiltä sitovan metsäalan lisäämistä, ja yksi esitetyistä keinoista on metsäpinta-alan lisääminen. Joutokäytössä olevien alueiden metsittämiseksi valmisteltiin uusi tukijärjestelmä. Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta 1114/2020 tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja se on voimassa vuoden 2023 loppuun. Ensimmäiset tukihakemukset ovat osoittaneet, että maanomistajat tarvitsevat lisäopastusta käytännön metsityksen haasteisiin. Parhaillaan on käynnissä useampia metsittämiseen liittyviä hankkeita. Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti metsittämiseen sopivia kohteita, mutta alueen erityisolosuhteet tekevät metsityksestä haastavaa: alueella on hyvin runsaasti turvemaita, joiden metsittämistä täytyy pohtia hiilensidonnan, vesistövaikutusten ja maanomistajan talousnäkökulmista. Metsitystaito-hankkeen tarkoituksena on auttaa maanomistajaa tunnistamaan metsitykseen sopivat alat ja metsittämään ne tuloksekkaasti. Luke ja Metsäkeskus käyvät läpi sekä vanhat tutkimustulokset metsittämisistä että uusien hankkeiden tulokset maankäytön hiili-, vesistö- ja talousvaikutuksista sekä maankäytön suosituksista. Näiden avulla tuotetaan tietopaketteja Pohjois-Pohjanmaan olosuhteisiin sopivista metsitysmenetelmistä, puulajeista ja taimikoiden alkuhoitotarpeista. Tietoa tuodaan metsänomistajille nettipohjaisena tietopakettina ja videomateriaalina, Metsäkeskuksen järjestämissä tilaisuuksissa ja demonstraatiokohteilla. Tilaisuuksissa pyritään interaktiiviseen keskusteluun maanomistajien kanssa jakaen kokemuksia sekä onnistumisista että epäonnistumisista metsityksissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

179911

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

27.02.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

hållbar användning av skog
klimatförändring
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt