Hanke
Utvecklingsprojekt - 86178

Metsokanta kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.01.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on parantaa kestävällä tavalla metson elinympäristöä ja elinmahdollisuuksia Kauhajoen Lamminmaan ja Hyypän Kyrönjoen länsipuolella sijaitsevalla alueella yhdessä alueiden metsänomistajien ja metsästäjien kanssa. Molempien alueiden pinta-ala on noin 3000 hehtaaria. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

86178

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt