Projekt
Utvecklingsprojekt - 134595

Mie – Matkailua ilolla eteenpäin

Ilomantsin matkailuyhdistys ry

30.06.2020 - 17.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mie – matkailu ilolla eteenpäin –hankkeen tavoitteena on kehittää Ilomantsin alueen matkailua toimijoille tehdyssä tarvekartoituskyselyssä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. Hankkeessa luodaan Ilomantsin matkailulle yhtenäinen brändi, jonka käyttöön ja arvomaailmaan yritykset ja toimijat sitoutuvat. Hankkeessa luodaan Ilomantsin matkailun brändikäsikirja, joka määrittää Ilomantsin matkailualueen toiminnan suunnan, raamit ja vision ja ohjaa matkailun kehitystyötä. Hankkeeseen osallistuvien tahojen toimintavalmiuksia kehitetään ja näin parannetaan toimijoiden liiketaloudellista toimeentuloa ympäri vuoden. Hanketoimenpiteiden tavoitteena on lisätä toimijoiden välitä yhteistyötä, osaamista tuotteistamisessa, markkinointi- ja laatuosaamisessa. Tavoitteena on myös tehostaa Ilomantsin alueen matkailun myyntitoimintaa sekä löytää uusia myyntikanavia ja yhteistyötahoja. Tuotteiden ja palveluiden sähköiseen myytävyyteen panostetaan. Hanketoimilla vastataan koronan muuttamaan matkailun markkinatilanteeseen. Matkailun kestävä kehitys otetaan entistä vahvemmin osaksi Ilomantsin alueen matkailua. Hankkeessa luodaan asiakaspalautejärjestelmä ja matkailutoiminnan seurantaindikaattoripohja työkaluiksi toiminnan kehitystyöhön ja tulosten luotettavaan todentamiseen. Hankkeen kaikki edellä mainitut toimenpiteet tähtäävät Ilomantsin alueen matkailukentän yhtenäistämiseen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

134595

Startdatum

30.06.2020

Slutdatum

17.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner