Projekt
Utvecklingsprojekt - 76262

Miehittämättömän ilma-aluskuljetustoiminnan esiselvitys- ja aktivointihanke kohteena pohjoinen Keski-Suomi

SSYP Kehitys Oy

03.09.2018 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on SSYP Kehitys Oy:n ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy yhteistyössä tehtävä aktivointi/tiedonhankintahanke, jossa etsitään tietoa miehittämättömän ilma-aluskuljetuksen teknisestä toimivuudesta alueena pohjoinen Keski-Suomi sekä yritysten kiinnostuksesta kyseiseen toimintaan tuolla alueella. Lennokki- tai toisin sanoen ilma-aluskuljetuksella käsitetään tässä hankkeessa olevan raskaampien tavaroiden kuljetusväline, joka kykenee kuljettamaan 100-150 kg lastia. Kyseessä ei siten siis ole drone-tyyppinen kevyen kantokyvyn omaava laite, vaan painavampien tavaroiden miehittämätön kuljetusväline. Hanke on lyhyt, kuuden kuukauden pituinen hanke, jossa selvitetään olennaiset tekniset perusasiat, jotta voidaan edetä isompaan EAKR-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa on mukana toimijoita tutkimuslaitoksista, kehittämisyhtiöistä ja yrityksistä. Tämän hankkeen tarkoitus on eritoten selvittää tiettyjä perusasioita miehittämättömien ilma-alusten nykyvalmiudesta sekä löytää asiasta kiinnostuneita yrityksiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

76262

Startdatum

03.09.2018

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner