Projekt
Investeringsprojekt - 283048

Mikkelin järvipelastajien asemahanke

Mikkelin järvipelastajat ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Mikkelin Järvipelastajat ry on Suomen Meripelastusseuran alainen jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää vapaaehtoista järvipelastustoimintaa Länsi-Saimaan alueella. Yhdistyksen ensisijaisena tehtävänä on merihätään joutuneiden pelastaminen omalla toiminta-alueella sekä edistää turvallista veneilykulttuuria. Mikkelin järvipelastajien tukikohta ja molemmat pelastusalukset sijaitsevat Mikkelin Anttolan Lotjasaaressa. Tukikohtarakennuksena on tällä hetkellä 15 neliön kontti joka toimii pääasiassa varusteiden varastona. Toiminnan kehittämiseksi yhdistys tarvitsee omat koulutus- sosiaali- ja muut hallinnolliset tilat alusten välittömästä läheisyydestä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on lähdetty tekemään järjestelmällistä työtä paremmin yhdistyksen toimintaa palvelevien tilojen saamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on hankkia ja rakentaa vuosien 2024-2025 aikana oma tukikohtarakennus Anttolan Lotjasaareen, jossa on riittävästi tilaa yhdistyksen toiminnan tarpeisiin ja sen kehittämiseen. Hanke parantaa vapaaehtoisten toimintaolosuhteita, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä edistää uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja sitoutumista harrastukseen. Tällä hetkellä lähtövalmius on noin tunti, koska miehistö lähtee tehtäville kotoa käsin. Hankkeella pyritään parantamaan operatiivista toimintaa niin, että miehistö voi olla välittömässä lähtövalmiudessa asemalla kesän vilkkaimman kauden aikana. Suurempi tukikohtarakennus mahdollistaa paikallisen veneilyturvallisuustapahtumien järjestämisen. Lisäksi tila mahdollistaa yhteistoimintaharjoitusten järjestämisen muiden yhteistyötahojen kuten VPK:n ja muiden Vuoksen alueen järvipelastusyhdistysten kanssa. Hankkeesta hyötyvät Mikkelin järvipelastajien vapaaehtoiset sekä Mikkelin, Juvan ja Puumalan alueen veneilijät, alueella asuvat, kesäasukkaat ja muut alueella vierailevat.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

283048

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner