Projekt
Utvecklingsprojekt - 58755

Mikrobikunto

Soilfood Oy

14.03.2018 - 25.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viljelymaan orgaanisen aineksen katsotaan yleisesti parantavan kasvintuotannon edellytyksiä ja kannattavuutta sekä vähentävän viljelystä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Orgaaninen aines on vähentynyt ja sen myötä maatalousmaiden rakenne ja kasvukunto ovat heikentyneet pitkään viljellyillä peltolohkoilla, erityisesti Lounais-Suomen savimailla. Orgaaninen aines lisää maan biologista aktiivisuutta, mikä vaikuttaa suotuisasti maan rakenteen muodostumiseen ja maamurujen kestävyyteen. Biologisten vaikutusten lisäksi orgaaninen aines parantaa maan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia mm. lisäämällä kationinvaihtokapasiteettia eli ravinteiden pidättymistä kasveille käyttökelpoisina, sekä maan vedenpidätyskykyä. Hyväkuntoinen ja kestävä maan rakenne vähentää erityisesti pellon eroosiota ja kiintoaineksen mukana kulkeutuvien ravinteiden huuhtoumaa. Maan orgaaninen aines on myös merkittävä hiilivarasto, ja hiilivaraston keskeinen osa on maanalainen mikrobisto. Uudet tutkimustulokset korostavat maan mikrobiologisen aktiivisuuden merkitystä peltomaan orgaanisen aineksen kertymiselle ja pysymiselle ja maan mururakenteen kestävyydelle. Päästösäästö-hankkeessa on vuonna 2016 perustettu orgaanisten maanparannusaineiden kenttäkoe Paraisille, eroosioherkälle savimaalle. Uusien menetelmien käyttökelpoisuuden parantuminen, kaupallistuminen ja kustannusten lasku ovat mahdollistaneet uudenlaisen tiedon hankkimisen maan mikrobiologisesta toiminnasta. Tässä hankkeessa analysoidaan orgaanisten maanparannusaineiden vaikutukset maan mikrobiologiaan. Näin tuotetaan tärkeää tietoa kokeessa kehitettävien maanparannusaineiden vaikutusmekanismeista. Itämeri- ja ilmastoystävällinen maatalous vaatii tuotteita viljelijälle, ja hankkeessa saadun tiedon avulla voidaan paremmin selittää tähän tarpeeseen kehitettävien tuotteiden toiminta ja markkinoida tuotteita vankemmin myyntiargumentein.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58755

Startdatum

14.03.2018

Slutdatum

25.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner