Hanke
Utvecklingsprojekt - 178085

Mikrosta milliin yrityskehityshanke

Alavuden Kehitys Oy

31.12.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Mikrosta milliin -koordinointihankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia mikro- ja pienyritysten liiketoiminnan suunnitelmallisuuden ja yritystalouden osaamisen lisäämiseksi hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Hankkeessa erityishuomion saavat turvealan yrittäjät, joiden toimintaedellytyksiä on heikennetty päästövähennysvaatimuksiin perustuen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset verkottuvat, saavat vertaistukea ja kehittävät yritysten välisiä suhteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178085

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt