Projekt
Utvecklingsprojekt - 29260

Miljöömatkailu (MIMA)

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Miljöömatkailu-hankkeen tavoitteena on kehittää paikallista elinkeinotoimintaa tukevalla tavalla Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kansainvälisesti arvokkaita kulttuuriperintökohteita ja niihin liittyvää palveluliiketoimintaa. Kymenlaaksossa kehitettäviksi kohteiksi on valittu paperiteollisuuden ympärille rakentuneita teollisuushistoriallisia kohteita. Etelä-Karjalassa kohteiksi on valittu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita linnoituksia ja puolustuslinjoja sekä teollisuushistoriallisia kohteita. Hankkeessa kehitetään yksittäisten kulttuuriperintökohteiden sijaan kokonaisuuksia. Kohderyhmät ovat kohdealueilla toimivat yrittäjät ja yritykset, kohdealueiden paikallisaktiivit ja -yhteisöt sekä Kaakkois-Suomen kunnalliset ja alueelliset päättäjät ja palveluliiketoiminnan kehittäjät. Hankkeen toimenpiteenä on vahvistaa mikroyritysten, paikallisyhteisöjen ja uuden yrittäjyyden yhteistyötä liiketoimintaa tukevalla tavalla. Tämä tapahtuu hyödyntämällä paikallisia verkostoja, kehittämällä uusia tapoja tarjota palvelua asiakkaille (palveluinnovaatiot) sekä haastamalla perinteisiä toimintamalleja uusien ratkaisujen löytämiseksi (radikaalit innovaatiot). Tuloksena ovat tuotteistetut palvelukokonaisuudet valituista kohteista ja vähintään yksi yritysryhmähankesuunnitelma. Toisena toimenpidekokonaisuutena on kulttuuriperintökohteiden liiketoimintaedellytysten vahvistaminen CMP eli konservoinnin toimeenpanosuunnitelmien avulla. Kolmantena toimenpidekokonaisuutena on kulttuuriperintökohteisiin liittyvän liiketoiminnan merkityksestä tiedottaminen. Hanke koostuu lisäksi hankkeen hallintoon ja arviointiin liittyvistä tehtävistä. Hankkeessa kohteiden omistajat, kohdealueiden mikroyritykset ja paikallisyhteisöt sekä korkeakoulut tekevät yhteistyötä uutta yrittäjyyttä luovalla tavalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29260

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner