Hanke
Utvecklingsprojekt - 76166

Minikarjaa maaseudulle – hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki

31.12.2018 - 24.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Minikarjaa maaseudulle - hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä -hankkeessa aktivoidaan toimijoita hyönteiskasvatuksen pariin konkreettisen toiminnan kautta. Leasing-koekasvattamossa pilotoidaan ja esitellään hyönteiskasvatusta sekä raaka-aineen jalostusta. Samalla kartoitetaan hyönteiskasvatuksen todellisuutta käytännön kautta, suunnitellaan paikallisia käytäntöjä ja hahmotetaan paikallista potentiaalia alalla. Koekasvattamoon tutustuminen paitsi lisää tietoa aiheesta, antaa myös konkreettisen pohjan paikallisten avausten ja yhteistyön syntymiselle. Minikarjaa maaseudulle - hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä -hanke kartoittaa hyönteiskasvatuksen mahdollisuuksia Pudasjärvellä ja aktivoi kuntalaisia tutustumaan tämän uuden elinkeinon mahdollisuuksiin. Pudasjärvi on maaseutukunta, jossa elinkeinorakenteen muutoksen myötä on toisaalta tyhjilleen jäänyttä rakennuskantaa, toisaalta tarvetta työlle ja uudenlaisille elinkeinoille. Minikarjaa maaseudulle - hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä -hankkeessa luodaan pohjaa hyönteiselinkeinon keskittymän syntymiselle maaseutualueella, jossa tila- ja työvoimapotentiaali halutaan muuttaa elinvoimaksi. Hanke tähtää yritystoiminnan monipuolistumiseen ja elinvoiman lisääntymiseen maaseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76166

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

24.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt