Projekt
Utvecklingsprojekt - 76166

Minikarjaa maaseudulle – hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki

01.01.2019 - 24.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Minikarjaa maaseudulle - hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä -hankkeessa aktivoidaan toimijoita hyönteiskasvatuksen pariin konkreettisen toiminnan kautta. Leasing-koekasvattamossa pilotoidaan ja esitellään hyönteiskasvatusta sekä raaka-aineen jalostusta. Samalla kartoitetaan hyönteiskasvatuksen todellisuutta käytännön kautta, suunnitellaan paikallisia käytäntöjä ja hahmotetaan paikallista potentiaalia alalla. Koekasvattamoon tutustuminen paitsi lisää tietoa aiheesta, antaa myös konkreettisen pohjan paikallisten avausten ja yhteistyön syntymiselle. Minikarjaa maaseudulle - hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä -hanke kartoittaa hyönteiskasvatuksen mahdollisuuksia Pudasjärvellä ja aktivoi kuntalaisia tutustumaan tämän uuden elinkeinon mahdollisuuksiin. Pudasjärvi on maaseutukunta, jossa elinkeinorakenteen muutoksen myötä on toisaalta tyhjilleen jäänyttä rakennuskantaa, toisaalta tarvetta työlle ja uudenlaisille elinkeinoille. Minikarjaa maaseudulle - hyönteistuotannon osaamisen kehittäminen ja pilotointi Pudasjärvellä -hankkeessa luodaan pohjaa hyönteiselinkeinon keskittymän syntymiselle maaseutualueella, jossa tila- ja työvoimapotentiaali halutaan muuttaa elinvoimaksi. Hanke tähtää yritystoiminnan monipuolistumiseen ja elinvoiman lisääntymiseen maaseudulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

76166

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

24.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner