Hanke
Utvecklingsprojekt - 50613

Minun kansainvälisyyteni

Liedon kaupunki

30.09.2017 - 13.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tässä hankkeessa tuotetaan kansainvälistä toimintaa (kv-toimintaa) alueelle sekä keskitytään valmistamaan pohjaa tulevien vuosien kv-hankkeille kunnissa, jotka haluavat edesauttaa nuorten henkilökohtaisen kansainvälistymisen lisäämistä sen eri osa-alueilla. Hanke keskittyy kartoituksen tekemiseen, suunnittelemiseen, neuvontaan, kouluttamiseen ja toimintamallien pilotointiin. Kokeilujen pohjalta tullaan levittämään hyviä käytäntöjä koko Varsinais-Suomen ja kaikkien kuntien käytettäväksi. Hankkeen tavoitteina on mm. selvittää millaisia mahdollisuuksia nuorilla on oman kansainvälisyysosaamisen ja -taitojen lisäämiseen kuntatasolla, selvittää paikallista tukemista ja työmuotoja, laajentaa ja syventää käsitystä kansainvälisestä toiminnasta ja nuorten kansainvälistymisestä. Hankkeessa selvitetään näitä taitoja eri menetelmillä ja eri tasoilla. Kv-toiminnan osalta on tärkeintä löytää myös ne luotettavat kumppanit, joiden kanssa voisi jatkossa syntyä yhteistyötä. Liedon kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista. Toteuttamiseen osallistuu Lounais-Suomen kv-tiimin Varsinais-Suomen edustajat ja he toimivat hankkeen taustavoimana ja aputyöryhmänä. Varsinais-Suomen kunnista on pyydetty mukaan pilottikuntia, joita ovat Lieto, Loimaa, Aura, Kaarina, Raisio, Kemiö, Pöytyä, Paimio, Naantali, Oripää, Rusko, Salo ja Sauvo sekä Turku yhteistyökumppanina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50613

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

13.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt