Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 230112

Moderni sumppualus

Laitakarin Kala Oy

04.01.2023 - 31.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tässä hankkeessa ostetaan käytetty, suljetun vedenkierron kalankuljetusalus (sumppualus) Norjasta. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen alus, joka ei kierrätä merivettä ajon aikana ja jossa on UV-valoa hyödyntävät suodattimet. Aluksella voidaan kuljettaa turvallisesti kaloja esimerkiksi merialueelle tai -alueelta, jossa on todettu kalatautia, koska kuljetusvesi voidaan ottaa muulta kuin kyseiseltä alueelta. Alusta tullaan käyttämään Perämerellä merilaitosten väliseen sekä perkaamoon suuntautuvaan kalankuljetukseen. Alusta voidaan vuokrata myös muille kalankasvatusyrityksille. Sumppualus tarvitaan ison volyymin kasvatuksessa, jossa kaloja täytyy siirtää nopeasti ja turvallisesti merikasvatuspaikoille (rannasta pienpoikasia tai toiselta merikasvatuspaikalta) ja kasvatuspaikoilta perkaukseen. Nopeaa kuljetusratkaisua puoltaa myös Suomen lyhyt kasvukausi, jossa jokainen kasvatuspäivä on arvokas eikä yhtään soisi menetettävän kalan kuljetuksiin. Lisäksi riskit verkonrikkoutumisesta kuljetuksessa ja kalojen karkaaminen saadaan pois. Hanke edistää̈ sekä kasvuhakuista ja kestävää̈ yritystoimintaa kalankasvatuksessa, että viennin kasvattamista. Merkittävä tekijä tuotantoprosessin onnistumisessa ja tuotannon kasvattamisessa on kalasiirtojen tehokkuus. Hanke tuo uutta osaamista ja kokemusta Suomeen ’oikean’ sumppupaatin käytöstä, ja tällä pystytään varmistamaan jatkossa turvallisia kalankuljetuksia tautitilanteissa ja turvaamaan hätätilanteissa huoltovarmuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230112

Startdatum

04.01.2023

Slutdatum

31.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner