Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 86519

Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostus, vaihe 1, Moisionlammen kunnostus

Moisionlammen suojeluyhdistys ry

01.01.2019 - 16.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa ympäristön, Moisionjoen ja Moisionlammen tilaa. Käytännön tavoitteena on toteuttaa Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostussuunnitelman ensimmäinen vaihe eli Moisionlammen kunnostus ja lisäksi melontareitin avaaminen alapuoliseen vesistöön. Hankkeessa palautetaan Moisionlammen vesialuetta, tehdään rantautumispaikka ja pienehköjä vesistön käyttöä helpottavia toimia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

86519

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

16.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner