Projekt
Utvecklingsprojekt - 260150

Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)

Luonnonvarakeskus

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kasvisten kulutusta ja tuotantoa on tarpeen lisätä kansalaisten terveyden edistämiseksi ja ruoan tuotannon ilmastovaikutusten hillitsemiseksi. Vaikka avomaanvihannesten ilmastovaikutus tuotekiloa kohti on alhainen, maaperän hiilidioksidi- ja ravinnepäästöt voivat olla hehtaarikohtaisesti vihannesviljelyssä suuret mm. intensiivisen maanmuokkauksen ja heikon kasvipeitteisyyden vuoksi. Ilmastonmuutokseen sopeutumista tulisi vihannestiloilla edistää, jotta mm. kuivuudesta ja kasvintuhoojista aiheutuvia ongelmia voidaan paremmin hallita ja viljelyn kannattavuutta varmentaa. Viljelyn monipuolistaminen ja viljely-ympäristön monimuotoistaminen auttaa ratkomaan monia näistä haasteita. Monipuolistamisen keinovalikoimaa on kuitenkin tarkasteltava tilojen ja alueiden lähtökohdista ja löydettävä parhaat viljelykäytännöt eri olosuhteisiin. HYÖTY-hankkeen päätavoitteena on uudistaa vihannesten tuotantojärjestelmiä edistämällä niiden ilmastoviisautta, resilienssiä ja monimuotoisuutta. Hankkeessa tunnistetaan vihannestuotannon vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ympäristövastuullisia, monimuotoisuutta ja monihyötyisyyttä tukevia vihannesten tuotantomenetelmiä. Samalla lisätään toimijoiden verkostoitumista, tuodaan valtakunnallista näkyvyyttä monihyötyisille viljelykäytännöille ja viestitään näiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Hanke sisältää neljä vihannestuotannon monihyötyisyyttä edistävää työpakettia: 1. Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto 2. Kenttäkokeet ja demonstraatiot 3. Monihyötyisyyden arviointi 4. Monikanavainen viestintä. Hankkeen toteuttajat ovat Luonnonvarakeskus ja Svenska Lantbrukssällskapens förbund (SLF). Hankkeen kohderyhmää ovat vihannesviljelijät, toimialan yritykset, asiantuntijat, neuvojat ja alan opiskelijat. Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyöhankkeena 1.1.2024-31.12.2026, ja toimintaa järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260150

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner