Projekt
Utvecklingsprojekt - 111298

Monimuotoiset puron varret

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2020 - 30.06.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää uusinta tutkimustietoa ja jalkauttaa tämä ja muu alan tuore tutkimustieto käytännön toimijoille. Tutkimustiedon mukaisesti kohdistetaan luonnonhoidon toimenpiteitä keskisuomalaisittain monimuotoisimpiin luontokohteisiin eli purojen varsiin. Tällöin saadaan luonnonhoidon toimiin lisäpanostusta ja vaikuttavuutta. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin Keski-Suomessa, jossa hakkuut ovat korkealla tasolla. Tavoitteena on kehittää purojen varsien pienvesistä nykyistä laajempia kokonaisuuksia, jolloin niiden arvo keskisuomalaiselle metsäluonnolle paranee. Tavoitteena on lisätä toimijoiden laatimia ympäristötukia ja siten saada lisää METSO ohjelman mukaisia ympäristötukisopimuksia. Hankkeella lisätään luontoon ja ympäristöön liittyvää viestintää ja verkostotyötä. Tiivistetään tutkijoiden ja metsätoimijoiden välistä tiedonvaihtoa tuomalla tutkimustietoa esille käytännönläheisissä tilaisuuksissa. Monimuotoiset puron varret- hankkeessa kokeillaan, kuinka drone-kuvauksella löydetään pilottialueen purojen varsilta lahopuukeskittymät. Löydettyjen lahopuukeskittyminen säilymistä edistetään hankkeella neuvomalla ja ohjaamalla metsänomistajia säilyttämään ne vapaaehtoisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

111298

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

30.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner