Projekt
Utvecklingsprojekt - 211103

Monipaikkaisuus Pohjois-Karjalassa 2 (Monipoka 2)

Itä-Suomen yliopisto

01.01.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Monipaikkaisuus on saanut voimaa globalisaatiosta, työmarkkinoiden joustavuuden lisääntymisestä, kotitalouksien ja perherakenteiden murroksesta, vaurastumisesta sekä digitalisaation mahdollistamasta paikkariippumattomuudesta. Tuoreimpana voimana on koronapandemia. Monipaikkaisuuden mahdollisuudet ovat vahvasti paikkaan kytkeytyviä, paikkaperustaisia. Tämä edellyttää tietoa alueiden monipaikkaisuuden piirteistä. Senkään jälkeen mahdollisuudet eivät tule todeksi itsestään, vaan vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin pitää aktiivisesti tarttua. Pohjois-Karjalassa toteutettiin Monipoka-hanke 1.9.2021 – 30.10.2022. Hanke tuotti runsaasti tärkeää ja uniikkia tietoa monipaikkaisuudesta elinvoiman, hoivan ja osallisuuden näkökulmista. Monipaikkaisuuden edistämistä ei ole kuitenkaan syytä jättää ”oman onnensa nojaan”, vaan proaktiivisesti edelleen laajentaa ja syventää päättäjien, toimijoiden ja asukkaiden ymmärrystä asiasta sekä tukea ja kannustaa heidän ideoiden ja tarmon siirtymistä teoiksi. Tähän tehtävään on rakennettu Monipoka2-hanke. Monipoka2- hankkeen tavoitteena on edistää monipaikkaisuuteen liittyvän elinvoimapotentiaalin toteutumista Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa 1) Lisätään kehittäjien, yritystoimijoiden, kuntapäättäjien ja asukkaiden ymmärrystä monipaikkaisuusilmiöstä, sen piirteistä ja mahdollisuuksista Pohjois-Karjalassa, 2) Etsitään potentiaalisia ja vaikuttavia monipaikkaisuustoimia Pohjois-Karjalassa, 3) Tunnistetaan ja innostetaan toimien toteuttajia, ja 4) Edistetään ja työstetään konkreettia monipaikkaisuutta edistäviä kehittämistoimia. Hankkeen toimenpiteitä ovat 1) Hyödyllisen, selkeän aineiston tuottaminen ja kokoaminen monipaikkaisuudesta (tietopaketti), 2) benchmarkig muualla Suomessa toteutetuista toimenpiteistä 3) tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen monipaikkaisuuden mahdollisuuksista Pohjois-Karjalan eri kunnissa ja 4) Uutta luovat innovaatioleirit.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211103

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner