Hanke
Utvecklingsprojekt - 18522

Monipuolisten, tasavertaisten ja helposti saatavilla olevien liikuntaharrastusten mahdollistaminen lapsille ja nuorille Lieksassa

Lieksan Liikunnan ja Urheilun Seurayhtymä ry

31.01.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen edistäminen lisäämällä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua liikuntaan toiminta-alueellaan yli lajirajojen sekä omien jäsenseurojensa toimintaan. Hankkeella aloitetulla toiminnalla ja myöhemmin vakiinnutettavalla toiminnalla saadaan lapset ja nuoret liikkumaan monipuolisesti ja mahdollistetaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet. Hankkeen avulla lisätään myös lasten ja nuorten eri liikuntalajien kokeilua. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada Lieksan lapsille ja nuorille lisää liikuntaa tarjoamalla heille mahdollisuus osallistua harjoituksiin yli lajirajojen ja mahdollisuus osallistua urheiluseurojen toimintaan helposti ja sitoutumatta tiukkoihin osallistumisehtoihin. Toimintaan osallistujat voivat esimerkiksi osallistua jonkin lajin harjoituksiin kerran tai useita kertoja viikossa tai viikon aikana useiden eri lajien harjoituksiin. Samana iltana osallistuja voi osallistua vaikka kahteen eri lajiin, kun harjoitusvuorot suunnitellaan hyvin. Tavoitteena on saada lapsi tai nuori löytämään itselleen kiinnostava liikuntalaji (tai lajeja) ja sisäistämään elinikäisen liikunnan harrastamisen periaate. Hankkeen tavoitteena on myös lieksalaisten urheiluseurojen välisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi talkoiden, yhteisharjoitusten ja tapahtumien toteutuksessa. Tuloksia saavutetaan hyvin koordinoidulla, markkinoidulla ja ohjatulla toiminnalla. Tämä edellyttää mm. mahdollista harjoituksiin ilmoittautumisjärjestelmän luomista, ohjaajien kouluttamista, tiedottamisen kehittämistä, yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa ja vahvan yhteistyöverkoston luomista toiminnassa mukana olevien urheiluseurojen välille. Toimintaan tarvitaan mahdollisesti myös muita yhteistyökumppaneita toimintojen vakiinnuttamiseksi hankkeen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18522

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt