Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 98032

Monitoimi Kalevala

Päijälän Seudun Metsästysseura r.y.

01.05.2019 - 15.07.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen maakunnassa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä sijaitsevan Oriveden kunnan alueeseen kuuluvan Kalevala nimisen kiinteistön (562-464-1-86) kehittäminen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,98 hehtaaria. Kohteen käyntiosoite on Sappeentie 867 17930 PÄIJÄLÄ. Kohteen koordinaatit ovat P 6829759, I 24547721. Kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, jolla parannetaan Päijälän Seudun Metsästysseura ry:n omistaman Kalevala kiinteistön ympärivuotista käytettävyyttä sekä hyöty- ja virkistyskäyttöarvoa. Hankkeella luodaan edellytyksiä kylän alueelle vaikuttaville harrastus- ja matkailumahdollisuuksille, rakennetaan varastointitiloja eri yhdistysten tarpeisiin sekä luodaan elintarviketilan vaatimusten mukaiset edellytykset alueen metsästysseurojen riistankäsittelylle ja -jalostukselle sekä suurriistan virka-apu (SRVA)-toiminnalle. Kiinteistölle rakennetaan talousrakennus, johon on mahdollista sijoittaa elintarviketilaksi luokiteltava ajanmukainen riistankäsittelytila, tarvittavat varastotilat, kiinteistön ympärivuotisen käytön mahdollistavat pesu- ja sosiaalitilat sekä pieni apukeittiö ja virkistys- sekä harrastustoimintaa tukevia tiloja. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hanke kohdistuu maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen (toimenpide 7, hankkeen alatoimenpide 7.4 maaseudun palvelut). Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

98032

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

15.07.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner