Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 261423

mönkijä talvikalastukseen

Visuveden kalakaveri Oy

11.09.2023 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

mönkijän hankkiminen talvikalastukseen

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

261423

Startdatum

11.09.2023

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner